Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Sobota, 2020-12-05

Imieniny: Kryspiny, Norberta


Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W OKRESIE PANDEMII

 

Informujemy, iż ze względu na pandemię, w przedszkolu nadal obowiązują procedury zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, a co za tym idzie ogranicza się do minimum pobyt w placówce osób trzecich.

 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwa Zdrowia (MZ) dostosowujemy zasady funkcjonowania placówki do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemia COVID-19.

 

W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola nr 2 zwraca się do rodziców z prośbą, by w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach zadeklarowanych. Pozwoli to zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach.

 

Chcąc ograniczyć ilość osób trzecich przebywających w przedszkolu, Dyrektor informuje, że drzwi wejściowe będą otwierane przez pracowników placówki po naciśnięciu przez rodzica przycisku dzwonka. Osoba pełniąca dyżur będzie wpuszczała Państwa dziecko do środka. Może to powodować konieczność oczekiwania przed wejściem (gdyż w przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem), dlatego prosimy o przychodzenie do przedszkola z rezerwą czasową. W czasie oczekiwania na wejście do przedszkola opiekunowie są zabezpieczeni w maseczki i utrzymują dystans społeczny min 1,5 metra.

 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z przedszkola mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (przedsionek), zachowując zasady: 

    • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

    • należy zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców oczekujących na wejście/wyjście, wynoszący min. 1,5 m,

    • rodzice muszą rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa jest obowiązkowa,

    • wchodząc do przedszkola należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,

    • rodzice czekają aż dziecko zostanie odprowadzone do szatni przez pracownika przedszkola – po zmierzeniu temperatury termometrem bezprzewodowym,

    • dzieci bezpośrednio po wejściu do sali myją ręce mydłem i ciepłą wodą,

    • rodzice dzieci nie wchodzą do szatni (ze względu na ograniczoną powierzchnię – odbieranie odbywa się po godz.14 (według deklaracji rodziców o pobycie dziecka w przedszkolu).  

Wjazd samochodem na teren przedszkola jest niemożliwy, należy zachować zasady bezpieczeństwa przy wyborze miejsca czasowego parkowania, aby nie zablokować wjazdu.Wejście na teren placówki TYLKO do godziny 8:00 przez furtkę i chodnikiem do wejścia głównego. Placówka będzie zamykana w godzinach od 8-14.

 

Dzieci odbierane są przez rodziców lub upoważnione osoby, bez upoważnienia dzieci nie będą wydawane.

 

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

Szanowni Państwo, powyższe informacje związane z organizacją pracy Przedszkola nr 2 w Niemodlinie przygotowano na podstawie obecnej sytuacji epidemicznej. Jeżeli będą ogłoszone i zatwierdzone nowe wytyczne GIS, zasady pracy przedszkola zostaną do nich dostosowane. Powiadomię o tym Państwa w najszybszym możliwym terminie, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w przedszkolu.

 

Prosimy o przyniesienie dla swojego dziecka:

 

1.Kapcie na zmianę.

 

2.Worek materiałowy (podpisany) z zapasowym ubraniem:

 

- bielizna

 

- koszulki

 

- spodenki / spódniczka.

 

3.Reklamówki na brudną odzież.

 

4.Nawilżane i suche chusteczki („wyciągane”)-po 1 opakowaniu w miesiącu

 

5.Ręczniki papierowe( 1 rolka w miesiącu).

 

6.Podpisane kubeczki z przyborami do rysowania (kolorowe kredki, ołówek, temperówka)

 

Zawsze przynosimy niezbędne rzeczy dla dziecka zapakowane i podpisane.

 

 

 

Uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do do godzin przyprowadzania i odbioru dzieci oraz zasad ustalonych ze względu na zaistniałą trudną dla wszystkich sytuację. Powyższe ograniczenia są niezbędne, aby w pełni zapewnić Państwa dzieciom bezpieczeństwo poprzez zachowanie procedur czyszczenia i dezynfekcji .

 

Jednocześnie przypominamy, iż do przedszkola przyprowadzamy TYLKO DZIECI ZDROWE, bez objawów choroby (katar, kaszel, gorączka). W przypadku pojawienia się powyższych natychmiast będziemy Państwa powiadamiać, oraz prosić o niezwłoczny odbiór dziecka z przedszkola.

 

Bądźmy odpowiedzialni tak, aby udało nam się przejść przez ten trudny dla wszystkich czas epidemii.